Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 16:02:17
Đề cử nhân sự bầu Tổng Kiểm toán, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội
Nguyễn Lê - 20/07/2021 17:09
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước
.

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đề cử ông Trần Sỹ Thanh để Quốc hội tiếp tục bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước.

Cuối phiên họp chiều 20/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, danh sách đề cử để Quốc hội bầu có 11 nhân sự đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và một nhân sự giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Có 3 nhân sự mới trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đề cử bầu giữ các chức vụ mới.

Đó là ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, đề cử bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông Nguyễn Phú Cường, đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Ông Lê Tấn Tới đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Có 8 nhân sự được đề cử để Quốc hội tiếp tục bầu giữ các chức vụ như tại Quốc hội khoá XIV. Gồm: ông Bùi Văn Cường đề cử bầu làm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Bà Lê Thị Nga đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Vũ Hồng Thanh đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Bà Nguyễn Thuý Anh đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục.

Ông Lê Quang Huy đề cử bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà đề cử bầu làm Chủ  nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới còn 2 Ủy viên là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Dương Thanh Bình, dự kiến sẽ được cơ quan thường trực của Quốc hội phân công tiếp tục giữ các chức vụ hiện tại là Trưởng Ban Công tác đại biểu và Trưởng Ban Dân nguyện.

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cử ông Trần Sỹ Thanh để Quốc hội tiếp tục bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước.

Sau khi nghe danh sách đề cử, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự cho các chức danh trên. Sáng 21/7, Quốc hội sẽ thông qua danh sách bầu và thực hiện quy trình bỏ phiếu kín bầu các chức danh này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có bốn nhân sự mới
Bốn nhân sự mới là Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và ba vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là các ông Nguyễn Phú Cường, Y Thanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư