Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 05 năm 2022, 21:14:45
Đề nghị bỏ quy định can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp
Khánh An - 09/02/2021 19:05
 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định công ty mẹ là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước biểu quyết chi trả cổ tức tại doanh nghiệp có vốn góp là không hợp lý.

Trong Công văn gửi Bộ Tài chính để góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc bỏ một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của công ty mẹ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cụ thể, Điều 3.2.2.b của Dự thảo quy định công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức.

Theo VCCI, quy định này dường như chưa phù hợp vì can thiệp trực tiếp vào việc quản lý điều hành và kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước này.

Trong khi đó, Điều 5.4 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước không được can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

“Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc để bỏ quy định này”, VCCI nêu ý kiến được tập hợp từ các doanh nghiệp gửi đến.

Cũng liên quan đến Dự thảo này, VCCI cũng góp ý cho nội dụng thu vào ngân sách Nhà nước đối với cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty có vốn góp nhà nước

Trong Dự thảo trên, Bộ Tài chính quy định số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, quy định này có thể chưa thực sự phù hợp trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu. Trong trường hợp này, để nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện bán số cổ phần này để thu về tiền mặt. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát cho ngân sách nhà nước khi số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu bắt buộc (và được thực hiện trong một thời gian ngắn nhất định) có thể ít hơn giá trị thực của số cổ phiếu đó.

Ngoài ra, việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại các công ty này.

Đây là lý do VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu, cơ quan đại diện chủ sở hữu có quyền quyết định việc giữ hay bán phần cổ phần này. Nếu cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bán thì phần tiền thu về được nộp vào ngân sách nhà nước.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Dự thảo có nhiều nội dung sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

 

VCCI đề nghị bỏ quy định can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định công ty mẹ là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước biểu quyết chi trả cổ tức tại doanh nghiệp có vốn góp là không hợp lý.

Khánh An

Trong Công văn gửi Bộ Tài chính để góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc bỏ một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của công ty mẹ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cụ thể, Điều 3.2.2.b của Dự thảo quy định công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức.

Theo VCCI, quy định này dường như chưa phù hợp vì can thiệp trực tiếp vào việc quản lý điều hành và kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước này.

Trong khi đó, Điều 5.4 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước không được can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

“Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc để bỏ quy định này”, VCCI nêu ý kiến được tập hợp từ các doanh nghiệp gửi đến.

Cũng liên quan đến Dự thảo này, VCCI cũng góp ý cho nội dụng thu vào ngân sách Nhà nước đối với cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty có vốn góp nhà nước

Trong Dự thảo trên, Bộ Tài chính quy định số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, quy định này có thể chưa thực sự phù hợp trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu. Trong trường hợp này, để nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện bán số cổ phần này để thu về tiền mặt. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát cho ngân sách nhà nước khi số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu bắt buộc (và được thực hiện trong một thời gian ngắn nhất định) có thể ít hơn giá trị thực của số cổ phiếu đó.

Ngoài ra, việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại các công ty này.

Đây là lý do VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu, cơ quan đại diện chủ sở hữu có quyền quyết định việc giữ hay bán phần cổ phần này. Nếu cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bán thì phần tiền thu về được nộp vào ngân sách nhà nước.

VCCI điểm danh tư duy cũ trong các văn bản của các bộ, ngành
Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2020 đã điểm danh những tồn tại lớn, bên cạnh những điểm sáng. Các lĩnh vực giao thông - vận tải, văn hóa,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư