Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2021, 07:14:46
Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam::
Để nhà báo "bút sắc", "lòng trong"
Bá Thư - 20/06/2015 09:07
 
Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo hoàn toàn có thể tự hào về nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, trưởng thành trong thử thách gian nan của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và đang tiếp tục đồng hành cùng công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước.

Trong 90 năm qua, Báo chí Cách mạng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, dân tộc, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, tập hợp mọi người cùng xây dựng một đất nước Việt Nam “dân chủ và giàu mạnh” như mong muốn của Bác Hồ.

Báo chí Cách mạng đã tham gia xây dựng một Đảng chân chính, phục vụ nhân dân, một Nhà nước của dân trong sạch và vững mạnh. Báo chí Cách mạng đã thông tin toàn diện, kịp thời nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội đất nước; có mặt ở những điểm nóng, phát hiện, phản biện tích cực và xây dựng, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh năng động, cởi mở hơn, giúp cơ quan quản lý ra những quyết sách đúng đắn, hiệu quả, góp phần vào những kết quả kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo chí đã có mặt kịp thời ở những điểm nóng, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc
Báo chí đã có mặt kịp thời ở những điểm nóng, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

 

Báo chí cũng đã tích cực thông tin đối ngoại để bạn bè thế giới ngày càng hiểu và tin tưởng Việt Nam hơn, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế...

Song như Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) đã nhận định, báo chí nước ta đã có sự phát triển nhanh chóng và có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng báo chí cũng bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế, bất cập cả trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí.

Cụ thể là, báo chí còn tình trạng chồng chéo thông tin, buông lỏng quản lý, xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật...  

Để khắc phục những hạn chế đó, đòi hỏi phải tiến hành hàng loạt giải pháp đồng bôï. Trước hết, phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về báo chí cũng là yêu cầu bức thiết. Đó là quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, đang được xem xét, ban hành với quan điểm phát triển đi đôi với quản lý tốt. Đó là Luật Báo chí (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi để sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của báo chí. Những điểm mấu chốt ấy được kỳ vọng sẽ tạo định hướng, hành lang pháp lý và động lực cho sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng và thiết thực chào mừng Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, hơn lúc nào hết, báo giới cả nước càng tự hào về truyền thống vẻ vang của mình, càng phải nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mỗi người làm báo. Mỗi nhà báo phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận thông tin mới, công nghệ làm báo mới, mà còn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, “bút sắc, lòng trong”.

Doanh nghiệp đang đòi hỏi nhiều hơn từ báo chí
Sự đồng hành của báo chí và doanh nghiệp vì sự thăng hạng của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới đang cần thêm sự dũng cảm của doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư