Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Để thống nhất các quy hoạch, điều kiện tiên quyết là kết nối hệ thống dữ liệu
Hoàng Anh - 24/06/2022 08:21
 
Đối thoại chính sách “Dữ liệu quy hoạch: giải pháp kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, nông thôn” vừa được UN-Habitat, Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Đối thoại chính sách với chủ đề “Dữ liệu quy hoạch: giải pháp kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, nông thôn” vừa được UN-Habitat phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam” (Dự án ISCB).

Cuộc đối thoại đã tập trung vào các nội dung thu hút sự quan tâm của các chuyên gia quy hoạch, các nhà hoạch định chính sách và chính quyền các địa phương. Đó là việc tích hợp dữ liệu quy hoạch tỉnh và quy hoạch nông thôn; thực trạng và đề xuất chính sách về dữ liệu quy hoạch từ phía địa phương và các đề xuất trọng tâm liên quan tới các chính sách về dữ liệu quy hoạch.

Đối thoại “Dữ liệu quy hoạch: giải pháp kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, nông thôn” diễn ra tại TP.Đà Nẵng.
Đối thoại “Dữ liệu quy hoạch: giải pháp kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, nông thôn” diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

Luật Quy hoạch đã hệ thống hóa lại toàn bộ hệ thống quy hoạch quốc gia, đồng thời tác động sâu sắc đến hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên cả nước.

Tại các địa phương, quy hoạch tỉnh là bản quy hoạch tổng thể, tích hợp đa ngành, kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị - nông thôn.

Duy hoạch xây dựng đô thị nông thôn là quy hoạch ngành đặc thù trong hệ thống quy hoạch quốc gia, được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành có liên quan.

Do đó, yêu cầu về kết nối giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị - nông thôn là cấp thiết để đảm bảo tính liên tục và thống nhất giữa quy hoạch khác nhau.

Để đảm bảo mục tiêu này, dữ liệu là yêu cầu đầu vào tiên quyết để đảm bảo sự tích hợp, tính kết nối và sự liên tục, thống nhất giữa các quy hoạch khác nhau này.

Dữ liệu là yêu cầu đầu vào tiên quyết để đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch khác nhau .
Dữ liệu là yêu cầu đầu vào tiên quyết để đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch khác nhau .

Các cuộc thảo luận tại cuộc Đối thoại đã bàn đến những giải pháp hữu ích để tiếp tục hoàn thiện các chính sách về quy hoạch. Các ý kiến đang tập trung đề xuất ban hành văn bản thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Các kiến nghị, sáng kiến, giải pháp tại cuộc đối thoại này là những thông tin tham khảo có giá trị đối với UN-Habitat trong việc xây dựng các hoạt động hợp tác sắp tới với Vụ Quản lý quy hoạch và các đơn vị có liên quan khác, nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tích hợp đa ngành, kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch vùng cần đi kèm với một chương trình hành động chiến lược và khả thi
Chuyên gia Ngân hàng thế giới (WB) khuyến nghị để thực hiện tốt quy hoạch cần xác định rõ các ưu tiên đầu tư trong khung thời gian và nguồn lực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư