Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 07:32:59
Đề xuất liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội
T.T - 08/04/2020 16:10
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về việc phối hợp, liên thông của các cơ quan quản lý nhà nước trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo dự thảo, Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo quy định của pháp luật Việt Nam; cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước về lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; cơ quan thuế…

Dự thảo quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp như sau, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp và phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đề nghị sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định này.

Đối với phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về lao động: Sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc và tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc cho hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về lao động để phục vụ quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật.

Đối với phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội, dự thảo quy định: Sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc, số lượng lao động dự kiến, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc được sử dụng làm mã số đơn vị bảo hiểm xã hội.

Về phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong sử dụng hóa đơn đặt in, tự in: Khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc cho Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc, phân cấp cơ quan thuế quản lý cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm nghiên cứu quy định pháp luật về hóa đơn đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo quy định của pháp luật.

Muốn đăng ký kinh doanh đa cấp phải có vốn điều lệ 10 tỷ đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định điều kiện đăng ký...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư