Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 23:53:50
Đèo Cả đề xuất lập báo cáo nghiên cứu khả thi cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Nhiệt Băng - 13/02/2023 16:05
 
Theo đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả, dự kiến chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc khoảng 50,376 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công - tư được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh các nhà đầu tư) lập đề xuất.

Tại văn bản này, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết, dự kiến chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi khoảng 50,376 tỷ đồng; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường khoảng 1,3000 tỷ đồng; chi phí tư vấn độc lập thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tạm tính theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng khoảng 1,654 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng đối với những vị trí điệu chỉnh cục bộ khoảng 250 tỷ đồng.

Các chi phí khác nhà đầu tư đã thực hiện, gồm chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án là 7,321 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ chủ trương chuyển đổi rừng khoảng 433,213 triệu đồng (địa phận tỉnh Lâm Đồng là 181,213 triệu đồng, địa phận tỉnh Đồng Nai là 252 triệu đồng).

Theo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, các chi phí này do nhà đầu tư đề xuất chi trả và tổng mức đầu tư của dự án và được tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư đề xuất dự án chịu mọi rủi ro.

UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển nội dung đề xuất trên của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đến Ban quản lý Dự án giao thông tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 14/2/2023.

Ninh Thuận gỡ vướng tại dự án đường nối cao tốc với cảng biển
Dự án đường nối cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1A và Cảng biển tổng hợp Cà Ná còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và thiếu gần 700.000 m3...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư