Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 00:20:22
Dệt may TNG lãi ròng 9 tháng tăng 31% nhờ dịch chuyển các đơn hàng
Trần Mạnh - 19/10/2021 13:55
 
Doanh thu tăng và biên lợi nhuận cải thiện giúp lợi nhuận Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (mã chứng khoán:TNG) tăng mạnh 9 tháng đầu năm 2021.
TIN LIÊN QUAN

CTCP Đầu tư và thương mại TNG (mã chứng khoán:TNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Trong quý, doanh thu thuần của công ty đạt gần 1.710 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán hầu như không tăng khiến lợi nhuận gộp đạt hơn 240 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong quý III, doanh thu tài chính của TNG đạt  hơn 24 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên 46 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mạnh lãi vay.  Trong quý, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thêm 2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bán hàng giảm 40%, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 31%.

Sau khi trừ chi phí, TNG đạt 85,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cải thiện từ 878 đồng lên 1.072 đồng.

Theo giải trình của TNG, nguyên nhân cho sự tăng trưởng của kết quả kinh doanh là nhờ TNG đã định hướng được việc tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB chủ đạo cùng với việc dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty 4.080 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 169 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cải thiện từ 1.744 đồng lên 2.122 đồng.

Trong quý III/2021, doanh nghiệp dệt may các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, song TNG có lợi thế nhờ địa bàn sản xuất chính ở Thái Nguyên - địa phương ít chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh Covidd-19 lần thứ 4, điều này giúp Công ty có điều kiện để sản xuất kinh doanh ổn định. Chưa kể, nhiều nhà máy dệt may tại phía Nam phần lớn đang phải giảm công suất hoặc đóng cửa khiến các hãng đã chuyển đơn hàng cho các doanh nghiệp dệt may phía Bắc, trong đó có TNG.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của TNG tăng gần 18%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 17% lên 1.994 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng gần gấp đôi lên 868 tỷ đồng). Hàng tồn kho của công ty giarmm 10% còn 916 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 18% lên 2.190 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng 18,5% lên 2.854 tỷ đông, chủ yếu do tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên 1.622 tỷ đồng (tăng 26,2%).

Năm 2021, TNG đặt kế hoạch doanh thu 4.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, tăng 7% và 14% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, TNG đã hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và 97% kỳ vọng lợi nhuận cho cả năm.

Doanh nhân Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch TNG: Chiến lược thoát bóng ông lớn thời trang thế giới
Sau một thời gian dài đứng sau làm nền cho các ông lớn thời trang trên thế giới, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Thương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư