Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 05:51:15
ĐHĐCĐ Vietcombank: Nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu, tương tự MB nhận OeanBank
T.L - 29/04/2022 09:38
 
Sáng 29/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank; HoSE: VCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, trình cổ đông phương án tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém.
f
Nhận chuyên giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông thường và danh tiếng Vietcombank

Hậu tái cơ cấu sẽ sáp nhập, chuyển thành ngân hàng con hoặc bán lại  

Theo tờ trình, VCB dự kiến tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế; đồng thời tạo cơ hội mang lại lợi ích cho cổ đông của VCB.

Mục tiêu của Vietcombank khi nhận việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng là: hỗ trợ tổ chức tín dụng từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

Với Vietcombank, việc chuyển giao bắt buộc này sẽ giúp ngân hàng có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới… và có thể nhận sáp nhập, hoặc tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng như một ngân hàng con hoặc bán/chuyển nhượng tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư mới.

Lãnh đạo Vietcombank khẳng định, nguyên tắc của việc chuyển giao bắt buộc là sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông thường và danh tiếng của VCB; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và cán  bộ công nhân viên VCB. VCB có quyền bán/chuyển nhượng, nhận sáp nhập, tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng là ngân hàng con của VCB trong và sau khi hoàn thành việc thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Chính sách về cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của VCB không phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi việc nhận chuyển giao bắt buộc và độc lập với kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án nhận chuyển giao bắt buộc.

Không chịu trách nhiệm về thanh khoản, không góp vốn khi tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế

Tương tự trường hợp MB nhận chuyển giao bắt buộc OeanBank, VCB cũng khẳng định, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng sẽ duy trì tổ chức tín dụng này hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VCB sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tái chính hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng.

VCB không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế. VCB không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án.

Lãnh đạo VCB cho hay, ngân hàng tham gia quản trị, điều hành và triển khai các biện pháp hỗ trợ tại Phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, VCB sẽ được được ưu tiên chấp thuận cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của VCB đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan của VCB; cho   vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng điểm; tăng thị phần  phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho VCB trong suốt thời gian tổ chức tín dụng chưa hết lỗ luỹ kế.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ không giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của VCB nếu VCB đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Vietcombank được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau khi nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó,  VCB được trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận còn lại sau  trích lập các quỹ để tăng vốn tự có (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng).

Đồng thời, ngân hàng được mở thêm Chi nhánh/PGD trên các địa bàn tỉnh thành phố với số lượng tối thiểu bằng ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có số chi nhánh/PGD thấp nhất trên địa bàn.

VCB cũng không phải áp dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc với tư cách là một ngân hàng con của VCB, các giao dịch liên quan đến tài sản có với tổ chức tín dụng được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

Các biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại phương án chuyển giao bắt buộc.

Vốn điều lệ của Vietcombank đạt hơn 47.325 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư