Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 12:00:25
DIC Corp nói gì về dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu thiếu diện tích nhà ở xã hội
Duy Bắc - 19/05/2023 10:26
 
Sau khi có thông tin thiếu diện tích nhà ở xã hội, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HoSE) đã lên tiếng đính chính.

DIC Corp cho biết dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu do DIC Corp làm chủ đầu tư được UBND Thành phố Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 3345/QĐ-UBND ngày 31/10/2012.

Tại thời điểm này, Luật Nhà ở năm 2014 chưa ban hành, việc bố trí quy mô quỹ đất NOXH trong các dự án nhà ở thương mại do UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư bố trí căn cứ vào điều kiện và nhu cầu nhà ở xã hội tại địa phương. Theo đó, quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án được phê duyệt vào năm 2012 là 70.512 m² (chiếm 18% quỹ đất ở)..

Trong quá trình triển khai dự án, với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự thay đổi của các văn bản pháp luật, DIC Corp đã đề nghị được điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án và được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương, cho phép điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo đó, DIC Corp đã thuê đơn vị tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với các quy định pháp luật mới hiện hành, trong đó có việc bố trí đủ 20% quỹ đất nhà ở xã hội.

Hiện nay, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương, đã được UBND Thành phố Vũng Tàu phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 16/10/2020. Đồ án điều chỉnh tổng thể đã được thông qua các sở, ngành, thành phố Vũng Tàu và Hội đồng thẩm định KTQH tỉnh tại Thông báo số 3080/TB-UBND ngày 07/4/2022 kèm theo Biên bản thẩm định đồ án của Hội đồng thẩm định. Theo đó, quỹ đất nhà ở xã hội bố trí tại dự án đã được thẩm định là 91.264 m² trên tổng số quỹ đất ở là 447.178 m² (chiếm 20,41% quỹ đất ở).

“Vì vậy, nội dung về thông tin Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu quy hoạch thiếu diện tích nhà ở xã hội là chưa sát với tình hình thực hiện hồ sơ Dự án hiện nay”, DIC Corp nhấn mạnh.

Phối cảnh tổng thể Dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu
Phối cảnh tổng thể dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu

Được biết, Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu nằm tại phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, diện tích 90,5 ha, tổng vốn đầu tư 10.971,9 ha. Trong đó, tính tới 31/12/2022, Công ty đã bồi thường giải phóng mặt bằng là 119.206 m2; triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để được giao đất …

Quý I/2023, DIC Corp thoát lỗ nhờ thu nhập đột biến từ các khoản đầu tư

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 196,79 tỷ đồng, giảm 62,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 76,58 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 33,2% về còn 21,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 75,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 129,97 tỷ đồng, về 42,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 609,6%, tương ứng tăng thêm 146,18 tỷ đồng, lên 170,16 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 77,1%, tương ứng tăng thêm 29,37 tỷ đồng, lên 67,47 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,4%, tương ứng giảm 32,79 tỷ đồng, về 41,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về lợi nhuận cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận cốt lõi âm 66,17 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 60,38 tỷ đồng, tức giảm 126,55 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2023, DIC Corp thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

DIC Corp thuyết minh thêm doanh thu tài chính chủ yếu do phát sinh đột biến 162,44 tỷ đồng từ thu nhập các khoản đầu tư.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 101,3 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.012 tỷ đồng, hoàn thành 40,2% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 198,7 tỷ đồng, hoàn thành 10,46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tiếp tục mô hình thâm hụt dòng tiền

Quay trở lại Báo cáo tài chính quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 75,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.495,99 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.143,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.108,4 tỷ đồng.

Được biết, kể từ năm 2019 tới năm 2022, DIC Corp liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh thâm hụt và âm. Trong đó, năm 2019 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 245,4 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 504,3 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 1.966,5 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 2.205,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của DIC Corp giảm 6,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 921,1 tỷ đồng, về 13.826,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.037,1 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.362,3 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,2 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản và các khoản mục khác chiếm không đáng kể.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.000,5 tỷ đồng, về 1.381,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 113,8 tỷ đồng, lên 6.037,1 tỷ đồng…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, cổ phiếu DIG giảm sàn 1.450 đồng, tương ứng giảm 6,97%, về 19.350 đồng/cổ phiếu.

Quý I/2023, DIC Corp thoát lỗ nhờ thu nhập đột biến từ các khoản đầu tư
Sau 4 năm dòng tiền kinh doanh thâm hụt, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) tiếp tục báo cáo dòng tiền kinh doanh âm trong quý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư