Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 03:14:42
Dịch vụ Hoàng Huy phát hành hơn 46 triệu cổ phiếu, xin giảm 41 mã ngành kinh doanh
Thị Hồng - 07/10/2021 14:06
 
Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tăng vốn cổ phần và thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể, Hoàng Huy dự tính phát hành tối đa 32,96 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ thực hiện quyền là 25:3; nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, 25 quyền được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 329,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, Hoàng Huy dự kiến phát hành tối đa 13,73 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20:1; nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền và cứ 20 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới. 

Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 137,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán. 

Bảng: Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 của Hoàng Huy so với cùng kỳ năm 2020 qua một số chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng).

 STT

 Chỉ tiêu

 6 tháng đầu năm 2021

 6 tháng đầu năm 2020

 1

 Doanh thu thuần

 287,8

 302,9

 2

 Lợi nhuận gộp

 29,3

 58,6

 3

 Doanh thu hoạt động tài chính

 10,2

 60,4

 4

 Lợi nhuận thuần

 111,8

 198,4

 5

 Lợi nhuận trước thuế

 116,4

 199,7

 6

 Lợi nhuận sau thuế

 108,9

 186,4

Trong giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp này đang duy trì đăng ký 50 ngành nghề nhưng trong đó, nhiều ngành nghề chưa phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Vì vậy, doanh nghiệp xin giảm 41 ngành nghề không có phát sinh kinh doanh và giữ lại một số ngành quan trọng như bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất…

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, Hoàng Huy ghi nhận doanh thu thuần hơn 287 tỷ đồng và lãi sau thuế xấp xỉ 109 tỷ đồng; giảm lần lượt 15 tỷ đồng và 77,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh nghiệp này đặt kế hoạch tổng doanh thu 500 tỷ đồng và lãi sau thuế 200 tỷ đồng trong năm nay.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của Hoàng Huy ở mức hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là tài sản dài hạn (đầu tư tài chính dài hạn là 3.114 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là hơn 837 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này có 2 công ty con gồm Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ Hoàng Giang (kinh doanh ô tô), Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (xây dựng, kinh doanh nhà ở xã hội, nhà ở thương mại) và 1 công ty liên kết là Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (xây dựng, kinh doanh bất động sản).

Về cơ cấu cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Huy từ 45,67% hồi đầu năm lên 51,06% tính đến cuối tháng 6/2021. 

VietinBank chuẩn bị phát hành lượng trái phiếu khủng ra công chúng, huy động 10.000 tỷ đồng
VietinBank (HOSE: CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư