Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2022, 10:59:19
Licogi 16 phát hành 50 triệu cổ phiếu bằng nửa thị giá lấy tiền trả nợ
H.T - 06/10/2021 13:39
 
Licogi 16 (HoSE:LCG) vừa được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 50 triệu cổ phiếu nhằm huy động thêm 500 tỷ đồng để đầu tư vào bất động sản, điện mặt trời và trả nợ ngân hàng.

Theo Giấy chứng nhận, Licogi được chào bán 59,2 triệu cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tổng số vốn thu về là 592 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch, số vốn thu về 500 tỷ đồng từ chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được công ty sử dụng cho 3 mục đích chính.

Thứ nhất, công ty sẽ  sử dụng 150 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân.

Thứ hai, sử dụng 146 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) để triển khai thực hiện gia đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - Công suất 25 Mwp.

Thứ ba, sử dụng khoản 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay của công ty với các tổ chức tín dụng và các công ty con.

Trước đó, hồi tháng 7/2021, HĐQT Licogi đã thông qua nghị quyết phát hành 59,2 triệu cổ phiếu. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:8 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới). Đồng thời, công ty chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 115.248.172 : 50.000.000 (sở hữu 115.248.172 cổ phiếu được quyền mua thêm 50 triệu cổ phiếu mới).    

Cổ phiếu LCG chốt phiên giao dịch sáng nay đang đứng ở mức 19.250 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá cổ phiếu chào bán của Licogi cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng hơn một nửa thị giá.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng nợ đi vay của Licogi 16 hơn 1.113 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng, giảm 18% so với đầu năm và chiếm khoảng 17% trong tổng nguồn vốn hơn 6.366 tỷ đồng của công ty. 

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Licogi 16 ghi nhận doanh thu đạt 1.306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 65% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, LCG đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận 300 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm, LCG đã thực hiện được 42% chỉ tiêu sau nửa đầu năm.

Licogi 16 phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 500 tỷ đồng để làm gì?
Licogi 16 từng có đợt tăng vốn trong quý I/2021 với 29,4 triệu cổ phần dự kiến phát hành, nhưng chỉ phân phối được 2.407 cổ phần.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư