Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 03:12:53
3 giám đốc khối của Licogi 16 bỗng dưng thành phó tổng giám đốc
Chí Tín - 10/12/2019 07:53
 
Sau khi điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty, 3 giám đốc khối của Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG, sàn HoSE) mặc nhiên có chức vụ mới là phó tổng giám đốc.
Licogi 16 dự kiến dành 130 tỷ đồng thu từ đợt phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn
Licogi 16 dự kiến dành 130 tỷ đồng thu từ đợt phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn

Theo đó, Hội đồng quản trị Licogi 16 mới có quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, theo đó, các chức danh giám đốc khối trước đây sẽ được thay đổi thành chức danh phó tổng giám đốc.

Trên cơ sở sự chuyển đổi này, ông Phí Ngọc Anh, Giám đốc thi công được chuyển đổi chức danh thành Phó tổng giám đốc phụ trách Khối thi công’ bà Lê Thị Phương Nam, Giám đốc Hành chính quản trị được chuyển đổi chức danh thành Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Hành chính quản trị.

Một vị trí nữa là Trần Hữu Phong, Giám đốc Khối Kinh tế kế hoạch chuyển đổi thành Phó tổng giám đốc phục trách Khối Kinh tế kỹ thuật.

Cách đây ít lâu, Licogi 16 cũng vừa phải đính chính bản cáo bạch phát hành ra công chúng.

Cụ thể, nội dung sau khi đính chính là Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua 3 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác.

Trước đó, Licogi 16 đã có kế hoạch phát hành ra công chúng với số lượng gần 29,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn cần huy động là gần 294 tỷ đồng.

Licogi 16 phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ
Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG, sàn HoSE) dự kiến sẽ phát hành gần 29,4 triệu cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến trong tháng 12/2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư