Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 10 năm 2023, 14:50:40
Diễn biến không thuận, lãnh đạo Thép Nam Kim chỉ mua được 50% lượng cổ phiếu đăng ký
Duy Bắc - 18/12/2022 09:17
 
Cổ phiếu thấp hơn 66,2% so với đỉnh, lãnh đạo CTCP Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HoSE) chỉ mua được 50% tổng lượng cổ phiếu đăng ký với lý do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Cụ thể, ông Trần Ngọc Diệu, Phó tổng giám đốc vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký 2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 50% để nâng sở hữu từ 0,16% lên 0,54% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

Lý do không mua hết lượng đăng ký được vị lãnh đạo này cho biết là do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Thực tế, từ ngày 28/3 đến ngày 15/11, cổ phiếu NKG đã giảm 82,2% từ 41.670 đồng về 7.400 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục, tính tới ngày 16/12 đang giao dịch vùng 14.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 90,5% so với đáy ngày 15/11 và vẫn đang thấp hơn 66,2% so với đỉnh ngày 28/3.

Ở một diễn biến khác, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Nam Kim vừa mua vào 3 triệu cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 12,83% lên 14,2% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 23/5 đến 1/6.

Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim báo lỗ 418,69 tỷ đồng trong quý III/2022

Trong quý III/2022, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 4.424,04 tỷ đồng, giảm 41,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 418,69 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 606,67 tỷ đồng, tức giảm 1.025,36 tỷ đồng.

Được biết, quý lỗ gần nhất của Thép Nam Kim là quý I/2019 với giá trị lỗ 102,1 tỷ đồng. Như vậy, sau 13 quý có lãi liên tiếp, Công ty lại báo lỗ.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 159,17 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.295,99 tỷ đồng, tức giảm 1.455,16 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 91%, tương ứng tăng thêm 35,42 tỷ đồng lên 74,33 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 12,7%, tương ứng tăng thêm 13,7 tỷ đồng lên 121,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 46,5%, tương ứng giảm 234,16 tỷ đồng về 269,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III, mặc dù Công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp và tăng doanh thu tài chính, nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 418,69 tỷ đồng.

Thép Nam Kim cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm do giá vốn tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 18.771,42 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 289,64 tỷ đồng, giảm 83,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 18,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

9 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh âm 1.262,2 tỷ đồng

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 1.262,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.130,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 164,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.729,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong kỳ, Công ty tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh chính thâm hụt.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Thép Nam Kim tăng 3% so với đầu năm lên 15.860,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 8.837,8 tỷ đồng, chiếm 55,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.620,1 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.780,9 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 6,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 556,5 tỷ đồng lên 8.837,8 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chủ yếu thành phẩm đạt 3.996,1 tỷ đồng, trích lập dự phòng 290,1 tỷ đồng thành phẩm; hàng đang đi trên đường là 2.733,6 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu là 2.100,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 50,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.941,3 tỷ đồng lên 5.761 tỷ đồng và chiếm 36,3% tổng nguồn vốn.

Điểm đáng lưu ý, Công ty đang có dư nợ vay 2.385,5 tỷ đồng bằng đồng USD, tăng mạnh so với đầu năm chỉ dư nợ 585,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu NKG tăng 900 đồng lên 14.100 đồng/cổ phiếu.

Thép Nam Kim (NKG) lãi ròng 2.225 tỷ đồng nhờ xuất khẩu
Tăng trưởng chậm lại quý cuối năm song thép Nam Kim (HoSE: NKG) vẫn ghi nhận lãi ròng 2.225 tỷ đồng năm 2021, gấp 7,5 lần năm trước nhờ doanh thu xuất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư