Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 21:41:26
Diễn biến mới nhất trong vụ việc điều tra cáp thép dự ứng lực nhập khẩu
Thế Hải - 19/07/2023 22:07
 
Cơ quan điều tra đã ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị sản phẩm dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra cáp thép dự ứng lực nhập khẩu.
Cục Phòng vệ thương mại ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
Cục Phòng vệ thương mại vừa ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra cáp thép dự ứng lực nhập khẩu.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) - Cơ quan điều tra vừa ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Đây là phần việc tiếp theo ngay sau khi Cơ quan điều tra ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT hôm 5/7/2023 chính thức điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực được phân loại theo các mã HS: 7312.10.91 và 7312.10.99 từ 3 thị trường nêu trên.

Vụ việc được khởi xướng điều tra dựa trên Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp ngày 9/8/2022 bởi đại diện của ngành sản xuất trong nước.

Theo đó, Cục Phòng vệ thương mại đã gửi bản câu hỏi điều tra về lượng và giá trị cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra.

Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra, trước 17h00 ngày 23/8/2023 (giờ Hà Nội).

Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét chọn mẫu giới hạn phạm vi điều tra trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương.

Trong Ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam và hành vi bán phá giá này là nguyên nhân chính ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất sản phẩm cáp thép dự ứng lực của Việt Nam.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.

Tại Quyết định số 1704/QĐ-BCT, ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam và hành vi bán phá giá này là nguyên nhân chính ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất sản phẩm cáp thép dự ứng lực của Việt Nam.

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra cáp thép dự ứng lực nhập từ 3 quốc gia
Cục Phòng vệ Thương mại tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá sản phẩm cáp thép dự ứng lực nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư