Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đại tu xong sớm 6 ngày, vận hành thương mại hết công suất
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa hoàn thành công tác đại tu lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau 32 ngày thực hiện, vượt tiến độ 06 ngày đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Hiện tại, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đang vận hành thương mại ổn định với tổng công suất phát của các tổ máy tăng thêm khoảng 24 MW so với trước khi đại tu. NT2 dự kiến sẽ được huy động vận hành hết công suất (chạy tải nền) liên tục trong ít nhất 3 tháng cuối năm 2017.

Công tác đại tu lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thực hiện định kỳ sau gần 6 năm vận hành thương mại do các chuyên gia Siemens, nhà thầu PVPS cùng phối hợp thực hiện bắt đầu từ ngày 01/09/2017.

Lần đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2023, sau khoảng 6 năm vận hành thương mại với 50.000 giờ vận hành tương đương (EOH).

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có vốn điều lệ gần 2.879 tỷ VNĐ. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chính thức vận hành thương mại toàn bộ nhà máy từ ngày 16/10/2011.Tính đến ngày 04/10/2017, NT2 đã phát lên lưới điện quốc gia khoảng 29,62 tỷ  kWh.

Hoàng Nam

Bình luận của bạn về bài viết...