Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Điện lực Khánh Hòa 2 năm liền bị lỗ trong quý I
Chí Tín - 17/04/2020 08:57
 
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP, sàn HoSE) vừa cho biết lợi nhuận sau thuế quý I/2020 âm 11,35 tỷ đồng.
Giá điện tăng từ tháng 3/2019 giúp cho lỗ quý I/2020 của Điện lực Khánh Hòa giảm thấp hơn năm trước
Giá điện tăng từ tháng 3/2019 giúp cho lỗ quý I/2020 của Điện lực Khánh Hòa giảm thấp hơn năm trước

Theo đó với kết quả này, Điện lực Khánh Hòa đã bị lỗ trong quý I 2 năm liền do năm 2019, Công ty lỗ 25,44 tỷ đồng.

Điện lực Khánh Hòa cho biết, doanh thu bán điện quý I/2020 tăng 8,6% so với quý I/2019, nguyên nhân do theo Quyết định 648/QDD-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng bắt đầu từ tháng 3/2019.

Điều này làm cho giá bán điện của quý I/2020 đã tăng 7,8% so với quý I/2019, cộng với việc sản lượng điện thương phẩm quý I/2020 tăng 0,8% so với quý I/2019.

Theo đó, lỗ của sản xuất định quý I/2020 ít hơn sới quý I/2019, làm cho tổng lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020 ít hơn 55,39% so với quý I/2019.

Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà tiền thân là Sở Điện Lực Khánh Hoà trực thuộc Công ty điện lực 3 – Bộ năng lượng,thành lập theo Quyết định số 554 NK/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 của Bộ trưởng Bộ năng lượng.

Ngày 08/03/1996 Sở Điện Lực Khánh Hoà được đổi tên thành Điện Lực Khánh Hoà, trực thuộc Công ty điện lực 3 – Tổng công ty Điện Lực Việt Nam theo Quyết định số 261/ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng công ty Điện Lực Việt Nam.

Ngày 06/12/2004 theo Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Điện Lực Khánh Hoà trực thuộc Công ty Điện Lực 3 được chuyển thành Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.

Tại ngày 31/12/2019, Điện lực Khánh Hòa có tổng tài sản là 1.989 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 642,9 tỷ đồng. Theo đó, nợ phải trả có giá trị gấp khoảng 2 lần vốn chủ sở hữu với 1.346,5 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn khá nhiều so với tài sản ngắn hạn. Cụ thể, giá trị tài sản dài hạn là 1.432 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản cố định với 1.252 tỷ đồng.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 bị xử phạt về thuế
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2, sàn HoSE) vừa bị Tổng cục Thuế quyết định xử phạt hành chính về thuế qua việc thanh tra...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư