Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Điều chỉnh Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021 - 2023
T.T - 06/11/2021 14:37
 
Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021 - 2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 vừa được điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu.
Ảnh minh họa
Năm 2021, kế hoạch vay của Chính phủ là 514.297 tỷ đồng, gồm phát hành trái phiếu Chính phủ và vay các nguồn trong nước, nước ngoài. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021.

Quyết định 1869/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2021.

Cụ thể, về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021, Quyết định số 1869/QĐ-TTg quy định Kế hoạch vay của Chính phủ 514.297 tỷ đồng, gồm: Phát hành trái phiếu Chính phủ và vay các nguồn trong nước 463.000 tỷ đồng, vay nước ngoài 51.297 tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương là 33.898 tỷ đồng, vay về cho vay lại 17.399 tỷ đồng. Trả nợ của Chính phủ 365.932 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ 338.415 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 27.517 tỷ đồng.

Về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021, Quyết định số 1869/QĐ-TTg sửa đổi như sau: Vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ dự kiến là 12.612 tỷ đồng. Trường hợp các tháng cuối năm các địa phương phục hồi hoạt động kinh tế và có nhu cầu vay cho đầu tư phát triển, tổng mức vay cần đảm bảo trong mức 28.797 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp tối đa 7 tỷ USD: Đối với vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, Quyết định số 1869/QĐ-TTg quy định: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 7 tỷ USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 25% so với dư nợ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Nghiên cứu tăng tỷ lệ nợ công phù hợp, nhưng bội chi không quá 4% GDP
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư