Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 07:10:23
Điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc bổ sung ngoài thiết kế
Anh Ngọc - 08/03/2020 07:30
 
Đối với hợp đồng thi công xây dựng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết.

Độc giả Duy Khang (Trà Vinh) đặt câu hỏi như sau: Trong hợp đồng trọn gói (gói thầu xây lắp 12 tỷ đồng), trong quá trình đóng cọc bê tông cốt thép, chiều dài cọc giảm so với thiết kế. Thiết kế 40m (gồm 4 đoạn cọc, trong đó có 3 hộp nối cọc), thực tế quyết định chiều dài đóng 30m (gồm 3 đoạn cọc, trong đó có 2 hộp nối cọc). Đơn giá 1md cọc đóng (đơn giá dự thầu là đơn giá gộp bao gồm toàn bộ các chi phí cho 1md) là 2 triệu đồng/1md.

Tôi muốn hỏi, khi giảm chiều dài cọc có phải điều chỉnh lại đơn giá hợp đồng của hạng mục đóng cọc không (vì đóng thực tế có 30m thì hộp nối cọc chỉ có 2 hộp), có tính điều chỉnh lại đơn giá hạng mục này không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Duy Khang chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, việc giảm chiều dài cọc bê tông cốt thép như đã nêu có phải điều chỉnh thiết kế hay không nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng thi công xây dựng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với việc điều chỉnh chiều dài cọc bê tông cốt thép do điều chỉnh thiết kế (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh lại thiết kế sau khi có kết quả thí nghiệm cọc) thì các bên căn cứ thiết kế điều chỉnh được duyệt, nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, thứ tự ưu tiên của hồ sơ hợp đồng, phạm vi công việc của hợp đồng đã ký kết để quyết định việc thanh toán hợp đồng cho phù hợp với quy định pháp luật và hợp đồng đã ký.

Thanh toán hợp đồng trọn gói thấp hơn giá ghi trong hợp đồng
Theo quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư