Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 11 năm 2022, 19:44:10
Được bổ sung khối lượng ngoài dự toán cho nhà thầu thực hiện hợp đồng trọn gói?
Anh Ngọc - 19/11/2019 07:39
 
Các khối lượng công việc đã có trong thiết kế được duyệt thì không được xem là khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký.
Độc giả Thanh Toàn (tỉnh Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp dự toán tính thiếu khối lượng bị so với bản vẽ thiết kế được duyệt (dẫn đến khối lượng ký kết trong hợp đồng trọn gói bị thiếu).

Cụ thể, hồ sơ bản vẽ thiết kế có thể hiện chi tiết gia công lắp đặt cốt thép đường kính 16mm và bảng thống kê có khối lượng thép này là 10 tấn. Nhưng dự toán được duyệt không có công tác gia công lắp đặt cốt thép đường kính 16mm này (hoặc có khối lượng = 0).

Ông Toàn hỏi, khối lượng công việc gia công lắp đặt cốt thép do dự toán lập thiếu như trên (hợp đồng trọn gói không thể hiện công việc này) có được xem là khối lượng ngoài phạm vi công việc thực hiện hợp đồng không? Nhà thầu yêu cầu phát sinh khối lượng trên có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”.

Như vậy, đối với các khối lượng công việc đã có trong thiết kế được duyệt thì không được xem là khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký.

Dự án thay đổi thiết kế, giá hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh?
Nhà thầu thi công có được thanh toán giá trị hợp đồng trọn gói theo giá trị hợp đồng điều chỉnh khi dự án thay đổi thiết kế không?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư