Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL217)
Anh Minh - 08/02/2017 10:09
 
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL217) vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Bộ GTVT vừa chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 1, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL217) vốn ADB với nội dung như sau:

Tên gói thầu

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung đã duyệt tại Quyết định số 698/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2016, số 2408/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2016 của Bộ GTVT

Nội dung phê duyệt điều chỉnh

Gói thầu số 1:

Xây dựng nút giao vượt đường sắt Bắc - Nam và QL1A.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quý III/2016

Quý I/2017

Gói thầu số 2:

Nâng cấp đoạn Km59+900 - Km104+475

Hợp phần 2.1:

Nâng cấp đoạn Km59+900 - Km82+200.

Hợp phần 2.2:

Nâng cấp đoạn Km82+200 - Km104+475.

Các nội dung khác thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1, số 2 nêu trên không thay đổi, giữ nguyên theo Quyết định số 698/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2016, Quyết định số 2408/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2016 của Bộ GTVT.

Được biết, 2 gói thầu xây lắp của Dự án được Bộ GTVT phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 698/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2016, Quyết định số 2408/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2016 trong đó thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là Quý III/2016.

Do việc hoàn thiện thủ tục trình ADB và Chính phủ phê duyệt sử dụng vốn dư của Dự án giai đoạn 1 để thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu cho Dự án giai đoạn 2 dài hơn dự kiến; vì vậy, việc huy động Tư vấn bắt đầu từ tháng 1/2016 và kết thúc tháng 7/2016. Ngoài ra, do có sự khác nhau về mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp theo quy định của ADB với mẫu hồ sơ mời thầu trong nước nên thời gian xem xét của ADB mất nhiều thời gian và đến ngày 6/1/2017 ADB mới có ý kiến chấp thuận HSMT để triển khai thực hiện. Vì vậy, Ban QLDA1 không kịp phát hành HSMT các gói thầu xây lắp trong Quý III/2016 theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Bộ phê duyệt.

Quốc lộ 217 được nâng cấp, mở rộng dài 195,4 km, điểm đầu tại cầu Đò Lèn (giao với Quốc lộ 1A tại huyện Hà Trung), qua các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn và điểm cuối thuộc Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn). Đây chính là hợp phần của Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, nối Việt Nam với Bắc Lào, qua Thái Lan.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư