Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Điều chỉnh phương án cổ phần hóa 3 DN xây dựng
- 08/06/2014 08:58
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cienco đầu tiên hoàn tất cổ phần hóa
Giải quyết nợ xấu bằng “tiền tươi thóc thật”
DNNN ở đâu trong công nghiệp hóa "phiên bản 3.0"?
TKV chỉ chờ được giá là rút vốn ngoài ngành
Tránh dồn toa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nhà nước không bao giờ bán rẻ tài sản
  Điều chỉnh phương án cổ phần hóa 3 DN xây dựng  
  Hancorp là 1 trong 3 doanh nghiệp được điều chỉnh phương án cổ phần hóa.  

Ngày 04/6/2014, Bộ Xây dựng đã chính thức quyết định điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) thành công ty cổ phần.

Theo đó, vốn điều lệ của Hancorp  được xác định là 1.410.480.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng). Cổ phần phát hành lần đầu là 141.048.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần (Trong đó Nhà nước nắm giữ 139.399.608 cổ phần, chiếm 98,83% vốn điều lệ. Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 252.600 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ. Bán cho các cổ đông khác: 1.395.792 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ).

Các nội dung khác tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Hancorp thành công ty cổ phần không thay đổi.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã quyết định điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang thành Công ty cổ phần với cổ phần phát hành lần đầu: 35.500.000 cổ phần, mệnh giá của 01 cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ: 34.845.100 cổ phần, chiếm 98,16% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 218.600 cổ phần, chiếm 0,62% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn: 6.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho các cổ đông khác: 430.300 cổ phần, chiếm 1,20% vốn điều lệ.

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Lắp máy điện nước thành Công ty cổ phần. Theo đó cổ phần phát hành lần đầu: 1.143.000 cổ phần, mệnh giá của 01 cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng) Trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ 1.027.750 cổ phần, chiếm 89,92% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 105.850 cổ phần, chiếm 9,26% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho các cổ đông khác: 9.400 cổ phần, chiếm 0,82% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện cổ phần hóa 8 DN 100% vốn nhà nước, trong đó có 4 công ty mẹ - Tổng công ty 90 và 4 công ty thành viên thuộc các tổng công ty.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam và Cơ khí xây dựng trong quý II/2014.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị trong giai đoạn 2014-2015, Bộ Xây dựng xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc cổ phần hóa các công ty con 100% vốn nhà nước do các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Cơ khí xây dựng, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam sở hữu, thực hiện đồng thời khi cổ phần hóa Công ty mẹ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư