Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 06:43:37
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội
Nguyễn Lê - 01/12/2021 08:45
 
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, toàn diện và đồng bộ đã được nêu trong Báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội.
TIN LIÊN QUAN
.
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Chiều 30/11, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 138 Trương Thị Mai chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết,  với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị, lắng nghe, Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát Quy chế hoạt động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 2 Kỳ họp, xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay trả nợ công, kế hoạch sử dụng đất quốc gia… đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến hết sức phức tạp.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, toàn diện và đồng bộ đã được nêu trong Báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội, nổi bật là tinh thần nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu trình Bộ Chính trị để thành lập Đảng đoàn, các tổ Đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và 63 tổ Đảng tại các Đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, gắn bó chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với chức năng và thực tiễn hoạt động của Quốc hội. Từ tháng 6.2021, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp hết sức rõ nét với số lượng Đề án triển khai thực hiện Chương trình hành động lên tới 107 Đề án.

Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã dành tới 57 Đề án cho công tác lập pháp thuộc 10 lĩnh vực hoạt động của Quốc hội. Trong đó có 5/57 nội dung Đề án về công tác lập pháp, 8/12 nội dung Đề án về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, 17/23 nội dung về đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội… phải thực hiện ngay trong năm 2021. Các báo cáo do Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị luôn được Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chuẩn bị các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là nỗ lực rất lớn của Đảng đoàn Quốc hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phù hợp với Hiến pháp, pháp luật.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết sách của Quốc hội liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới hơn nữa để hoàn thành trọng trách của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An sau Kỳ họp thứ hai.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư