Đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500kV Lai Châu, vốn đầu tư 777 tỷ đồng
Công trình Trạm biến áp 500kV Lai Châu với số vốn đầu tư 777 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN NPT) làm chủ đầu tư vừa được đóng điện thành công, hoàn thành đầu tư Giai đoạn 1.

Đây là dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVN NPT điều hành quản lý dự án; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) đảm nhận công tác thiết kế; Công ty cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm điện (ETRC) đảm nhận công tác thí nghiệm hiệu chỉnh; Công ty TNHH MTV  xây lắp điện 4 (PCC4) đảm nhận thi công; liên danh Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) đảm nhận công tác tư vấn giám sát và Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tiếp nhận quản lý vận hành;

Công trình được xây dựng tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư 777 tỷ đồng, với quy mô xây dựng mới TBA 500kV, kiểu ngoài trời có quy mô công suất theo quy hoạch là 2 MBA 500/220/35kV - 450MVA và 2 MBA 220/110/22kV - 250MVA.

Giai đoạn 1 lắp 1 MBA 500/220/35kV - 450MVA và 1 MBA 220/110/22kV - 250MVA, 2 ngăn lộ 500kV, 2 ngăn lộ 220kV, 6 ngăn lộ 110kV, các ngăn lộ tổng 500kV, 220kV, 110kV và 22kV MBA lực, các ngăn liên lạc, đường vòng 220kV, 110kV và dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ trong tương lai.

Giai đoạn này cũng bao gồm xây dựng đoạn đường dây nhánh rẽ mạch kép 500kV đấu nối từ đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu đến TBA 500kV Lai Châu, dài khoảng 1.547 m.

Việc đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500 kV Lai Châu và nhánh rẽ sẽ chuyển tải nguồn thủy điện khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La lên hệ thống; tăng cường liên kết giữa các hệ thống điện khu vực tỉnh Lai Châu với hệ thống điện Quốc gia; giảm tổn thất chung của hệ thống; tăng cường độ tin cậy, ổn định và an toàn theo vận hành hệ thống.

Thanh Hương

Bình luận của bạn về bài viết...