Đóng điện giai đoạn 1 đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn và Trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ.
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (CRLDC) thực hiện đóng điện giai đoạn 1 các dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) và trạm biến áp 220kV Phù Mỹ.

Dự án đường dây 220 kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tư vấn giám sát và quản lý vận hành; Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1), Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 (PCC4), Công ty CP Sông Đà 11 (SĐ11), Công ty CP lắp máy (INCO) và Công ty CP lắp máy và xây dựng điện (IEC) thi công, Công ty CP thủy điện A Vương (AVC) thí nghiệm hiệu chỉnh.

Đường dây 220 kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) được xây dựng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu phụ tải và cấp nguồn các trạm biến áp 220 kV xây dựng mới khu vực tỉnh Bình Định. Tạo liên kết 220 kV giữa 2 miền Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ, tăng cường khả năng hỗ trợ cung cấp điện và vận hành linh hoạt trong hệ thống điện Quốc gia, hình thành đường trục 220 kV khu vực duyên hải miền Trung.

Quy mô đầu tư xây dựng gồm xây dựng mới tuyến đường dây 220 kV mạch kép, dài 140 km từ trạm 220kV Quảng Ngãi đến trạm 220 kV Phước An. Giai đoạn này chỉ treo dây 01 mạch. Xây dựng mới 1 ngăn lộ 220 kV tại trạm 220 kV Quảng Ngãi.

Tổng mức đầu tư 1405,7 tỷ đồng. Tuyến đường dây được xây dựng đi qua địa bàn các huyện Mộ Đức và Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi và các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

Dự án trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án.

Trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp điện tin cây và ổn định lâu dài cho phụ tải tỉnh Bình Định trong trường hợp hệ thống vận hành bình thường cũng như sự cố; giảm tổn thất công suất hệ thống điện khu vực. Đầu tư xây dựng đồng bộ với ĐZ 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) và trạm 220 kV Phước An.

Quy mô đầu tư bao gồm: xây dựng mới trạm biến áp 220 kV với quy mô 2 máy biến áp 220/110kV-125MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 220/110kV-125MVA. Hệ thống phân phối 220 kV gồm 8 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 3 ngăn, dự phòng 5 ngăn. Hệ thống phân phối 110 kV gồm 15 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 9 ngăn, dự phòng 06 ngăn. Xây dựng tuyến đường dây 2 mạch, dài 1,75 km đấu nối vào đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An).

Tổng mức đầu tư 241,3 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...