Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Đông Hải Holdings thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
ĐT - 18/04/2017 09:20
 
CTCP Đông Hải Holdings thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cụ thể như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty Điện tử và Tin học Việt nam do SCIC sở hữu

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI HOLDINGS

Địa chỉ: 38/12 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 3997 0333

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: 0314124736  Ngày cấp: 30/11/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM – Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

Vốn điều lệ: 200 tỷ VNĐ

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

Tổng vốn điều lệ: 200 tỷ VNĐ

Doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động từ tháng 11/2016

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam  

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có quan hệ

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:  0 cổ phần

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 38.529.750 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu năm trăm hai mươi chín ngàn bảy trăm năm mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 87.96%.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 38.529.750 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu năm trăm hai mươi chín ngàn bảy trăm năm mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 87.96%.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0.

VII. Nguồn vốn thực hiện

Vốn chủ sở hữu của công ty và các nguồn vốn huy động hợp lệ khác.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

Phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

(đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI HOLDINGS

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
Cá nhân Phan Thị Thanh Thùy thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư