Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Đồng Tháp: Các cơ sở sản xuất kinh doanh khôi phục hoạt động trên 97%
Trúc Giang - 21/01/2022 19:07
 
Sau 3 tháng tập trung thực hiện khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tình hình khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công toàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngày 21/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký Công văn số 44/UBND-THVX về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, sau 3 tháng tập trung thực hiện nhiệm vụ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh, tình hình khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, nhờ vào nỗ lực của các địa phương trong việc linh hoạt thích ứng với tình hình mới.

Cụ thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) khôi phục hoạt động nhanh chóng trên 97%; công trình xây dựng khôi phục hoạt động trên 99%; tình hình triển khai dự án đầu tư khu vực tư nhân được khôi phục, 46/47 dự án đảm bảo tiến độ. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh nhưng tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động xây dựng vẫn chưa ổn định, gặp nhiều khó khăn và cần thời gian để phục hồi. Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt xuyên suốt và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội”, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng cho mục tiêu phục hồi kinh tế.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Công thương tiếp tục chủ trì, làm đầu mối chung theo dõi tình hình khôi phục của cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định. Tăng cường thực hiện các giải pháp kết nối tiêu thụ, hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp; tạo điều kiện tối đa thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, chủ đầu tư công trình dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện tổng hợp tình hình triển khai các dự án, công trình, bao gồm cả dự án đầu tư tư nhân. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước; theo dõi chặt chẽ lịch trình khởi công các dự án đang trong quá trình đấu thấu, đã đấu thầu để triển khai ngay. Đối với các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh, tiếp tục nắm bắt tình hình của từng dự án, đề ra phương án xúc tiến, đồng hành cùng nhà đầu tư sớm khởi công. Yêu cầu theo dõi, sâu sát tình hình, kịp thời tham mưu UBND Tỉnh các biện pháp giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư nhanh nhất và sớm nhất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chung theo dõi sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế; tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo, điều hành theo kịch bản tăng trưởng kinh tế, Bản cam kết hành động năm 2022. Theo dõi, tham mưu UBND Tỉnh đẩy nhanh tiến độ phân khai vốn, triển khai các thủ tục đầu tư công, các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp...

Sở Giao thông vận tải tiếp tục khởi động hoạt động vận tải hành khách theo tình hình mới; tổng hợp lộ trình triển khai từng công trình, dự án giao thông, đề ra phương án triển khai ngay từ đầu năm.

Đồng Tháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Chỉ thị 02/UBND-ĐT về việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và thủ tục đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư