Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Đồng Tháp đề xuất Dự án Chống chịu biến đổi khí hậu vốn gần 1.000 tỷ đồng
Trúc Giang - 24/02/2023 13:34
 
Dự án thực hiện tại các huyện Hồng Ngự, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Tháp Mười và TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Dự án “Chống chịu khí hậu và Chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng và hỗ trợ sinh kế phát triển ngành hàng sen

Dự án thực hiện tại các huyện Hồng Ngự, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Tháp Mười và TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; với mục tiêu nhằm nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp cho các cù lao trên sông Tiền, bảo vệ và ổn định phát triển bền vững cho chuỗi ngành hàng trọng điểm cây ăn trái, hoa kiểng và sen tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể là đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế cho vùng 5 xã thuộc cù lao Long Khánh và cù lao Long Thuận trên sông Tiền (xã Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B), đảm bảo ổn định sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế để bảo vệ và ổn định vùng cây ăn trái và hoa kiểng thuộc các huyện, thành phố phía Nam tỉnh Đồng Tháp (TP. Sa Đéc, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung và huyện Châu Thành).

Đầu tư phát triển hạ tầng và hỗ trợ sinh kế phát triển ngành hàng sen thuộc tỉnh Đồng Tháp, tập trung cho vùng Đồng Tháp Mười.

Về quy mô, Dự án gồm 3 hợp phần.

Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển bền vững các cù lao trên sông Tiền và bảo vệ vùng cây ăn trái, hoa kiểng trọng điểm, bảo vệ vùng sen.

Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý, phát triển sinh kế và kết nối thị trường.

Hợp phần 3: Quản lý dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư 998 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA/vốn vay ưu đãi Ngân hàng Thế giới (WB) là 848 tỷ đồng (Vốn ODA trung ương cấp phát cho tỉnh là 763 tỷ đồng, vốn vay lại từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ là 85 tỷ đồng); vốn đối ứng của tỉnh Đồng Tháp 100 tỷ đồng và vốn viện trợ không hoàn lại là 50 tỷ đồng.

Đây là dự án nhóm B, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp II.

Thời gian thực hiện: Đề xuất phê duyệt dự án 3 năm (2023-2025), thực hiện dự án 6 năm (2025-2030).

Đồng Tháp tăng cường kết nối 5 vùng kinh tế trọng điểm
Đồng Tháp vừa ban hành Chỉ thị 51/UBND-THXH về triển khai Chương trình hành động phát triển liên kết 5 vùng kinh tế trọng điểm để phát triển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư