Động thổ Dự án Trạm cắt 220kV Phước An tại Bình Định
Dự án Trạm cắt 220kV Phước An với tổng mức đầu tư gần 163 tỷ đồng đã chính thức được động thổ sáng nay, 17/10/2016 tại thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) vừa động thổ Gói thầu số 8 (PA-W08) “Xây lắp trạm và đường dây nhánh rẽ (Bao gồm cả cung cấp cột thép đường dây đấu nối và hệ thống PCCC)” thuộc dự án Trạm cắt 220kV Phước An tại thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Dự án Trạm cắt 220kV Phước An có tổng mức đầu tư 162,72 tỷ đồng, sử dụng vốn vay TEP của Ngân hàng thế giới (WB) và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Dự án Trạm cắt 220kV Phước An có tổng mức đầu tư 162,72 tỷ đồng, sử dụng vốn vay TEP của ngân hàng thế giới (WB) và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
Dự án Trạm cắt 220kV Phước An có tổng mức đầu tư 162,72 tỷ đồng, sử dụng vốn vay TEP của Ngân hàng thế giới (WB) và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Đây là dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Sau lễ động thổ, CPMB tập trung ngay công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện, với mục tiêu hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành dự án đúng kế hoạch, đảm bảo đáp ứng mục tiêu đấu nối các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm tăng cường liên kết lưới điện trong khu vực.

Dự án Trạm cắt 220kV Phước An được đầu tư xây dựng với mục tiêu đấu nối các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm tăng cường liên kết lưới. Trong tương lai sẽ nâng cấp thành trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định.

Dự án bao gồm: Xây dựng trạm cắt 220kV trong đó có dự phòng đất để nâng cấp thành trạm biến áp 220/110/22kV với 2 máy biến áp có công suất 2x250MVA, giai đoạn này đầu tư trạm cắt 220kV với hệ thống phân phối 220kV gồm 4 ngăn lộ, dự phòng 11 ngăn;  Xây dựng 2 đoạn đường dây 220kV 2 mạch để đấu nối đến đường dây 220kV An Khê-Quy Nhơn (mạch 2). Dài khoảng 830m (đoạn 1: 475m, đoạn 2: 355m); Xây dựng đường dây 22kV 1 mạch để cấp điện tự dùng cho trạm, dài khoảng 4.163m.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...