Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình
Anh Ngọc - 20/04/2020 07:34
 
Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8 có đúng quy định không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trường Giang (Nghệ An) đặt câu hỏi như sau: Tôi công tác tại Ban quản lý dự án chuyên ngành đường bộ, được Bộ giao làm chủ đầu tư một số dự án công trình giao thông, trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án.

Ban quản lý dự án thành lập các phòng chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ quản lý thực hiện các dự án.

Tôi muốn hỏi, khi Ban trình duyệt chi phí quản lý dự án của một dự án cụ thể theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng (nay là Thông tư 16/2019/TT-BXD) thì cán bộ thẩm định áp dụng khoản 3, mục I Phần I của Quyết định số 79/QĐ-BXD: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8” liệu có đúng quy định không, vì như vậy chi phí quản lý dự án của Ban giảm còn 80%?

Theo tôi, khoản 3, mục I Phần I của Quyết định số 79/QĐ-BXD áp dụng cho các chủ đầu tư không phải là Ban quản lý dự án, sử dụng cán bộ kiêm nhiệm để thực hiện một (hoặc một số) dự án.

Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, thì chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 5, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc xác định chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư