Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2022, 23:16:54
Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
Anh Ngọc - 08/04/2020 07:26
 
Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Khắc Quý (Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Nếu đơn vị tôi thuê đơn vị quản lý dự án độc lập thì các phần việc thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán, lựa chọn nhà thầu trong chi phí quản lý dự án đều do đơn vị quản lý dự án thực hiện đúng không?

Nếu đơn vị tư vấn quản lý dự án không đủ năng lực để thực hiện, đơn vị của tôi đi thuê đơn vị khác thực hiện một hoặc một số phần việc thì chi phí phải trả thuộc về chi phí quản lý dự án có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự  án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự  án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 5 và Phụ lục số 1, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng.

Việc xác định chi phí quản lý dự án theo hình thức đối tác công tư – PPP thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Phụ lục số 2, Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn quản lý dự  án theo quy định của pháp luật.

Tính toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ban quản lý sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc và công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi tính chi phí quản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư