Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 10:35:12
Tính toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
Anh Ngọc - 25/02/2020 07:15
 
Ban quản lý sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc và công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi tính chi phí quản lý sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh k=0,8 hay k=1,35?

Độc giả Thanh Hương đặt câu hỏi như sau: Đề nghị được giải đáp về việc áp dụng hệ số điều chỉnh khi tính chi phí quản lý với Ban quản lý sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc và công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Khoản 3 Mục I của Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng quy định: Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

Khoản 5 Mục I của Quyết định 79/QĐ-BXD quy định: Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ xác định theo định mức công bố tại Quyết định này và điều chỉnh với hệ số k = 1,35.

Tôi muốn hỏi, đơn vị của tôi thành lập Ban quản lý sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc và công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi tính chi phí quản lý sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh k=0,8 hay k=1,35?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với trường hợp Ban quản lý dự án sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án và dự án tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, thì chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng xác định theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được xác định như sau:

- Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 1 trong Quyết định số 79/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt nhân với k=0.8 nhân với k=1.35.

- Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án quản lý theo các gói thầu) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình hoặc của dự toán gói thầu nhân với k=0.8 nhân với k=1.35.

Nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án vừa tư vấn giám sát dự án
Việc lựa chọn nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án, vừa tư vấn giám sát phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 6 Luật Đấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư