Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2022, 19:13:23
Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Hoàng Anh - 01/03/2022 18:14
 
Ngày 1/3, UBDN tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu đã ký quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và theo thống nhất của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh Quảng Nam thống nhất quy mô diện tích đất của Dự án là 242 ha; thời gian thực hiện phân thành 3 giai đoạn.

Tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco) hoàn chỉnh các thủ tục liên quan và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo quy định. Cizidco chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và triển khai dự án đúng quy định.

Tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.
Tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Quy mô Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng là 248,9 ha, địa điểm tại xã Bình Nam (huyện Thăng Bình), tổng vốn đầu tư trên 768 tỷ đồng, thời gian là 50 năm kể từ ngày 24/1/2022. 

Quyết định của Chính phủ giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích rừng theo quy định; đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định; kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; và tổ chức các phần việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco) có trách nhiệm thực hiện góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn góp theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo quy định của pháp luật; ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét, quyết định, chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên - Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Quảng Nam thông qua Đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
Đồ án lập quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng của tỉnh Quảng Nam với diện tích khoảng 352,85ha; được đầu tư xây dựng thành khu công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư