Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 22 tháng 02 năm 2024,
Dự án trang trại 7 năm chưa xây xong, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thanh tra
Thanh Chung - 09/09/2023 08:06
 
Dự án Trang trại sản xuất rau, quả an toàn xây dựng 7 năm vẫn chưa xong và có dấu hiệu vi phạm luật đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Thiên Sơn.
a
Công ty TNHH MTV Thiên Sơn đã khởi kiện ra Toà án nhân dân TP. Quảng Ngãi để yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi tại Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn.

Thanh tra, kiểm tra dự án

Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký văn bản số 4382/UBND-KTN về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH MTV Thiên Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH MTV Thiên Sơn đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 để thực hiện Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa). Báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án, hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Trước đó, ngày 23/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo số 213/BC-STNMT về việc sử dụng đất tại Dự án Trang trại sản xuất rau, quả an toàn.

Theo đó, Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn do Công ty TNHH MTV Thiên Sơn đề xuất đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 20/10/2016; Công văn số 5621/UBND-NNNT ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến Quý I/2019.

Công ty TNHH MTV Thiên Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 để thực hiện dự án Trang trại sản xuất Rau – Quả an toàn, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, diện tích thuê 48.090,6 m; thời hạn đến ngày 12/12/2065, hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Công ty TNHH MTV Thiên Sơn đã ký Hợp đồng thuê đất số 13/HĐTĐ ngày 23/01/2017, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CĐ 795079, ngày 23/01/2017.

Có dấu hiệu vi phạm luật đất đai

Trong báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Dự án này được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra tại Kết luận số 5555/KL-STNMT ngày 28/11/2019 về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH MTV Thiên Sơn, theo đó, có kết luận Công ty chưa đầu tư hạng mục nhà lưới để dưa vào sử dụng để trồng rau.

Theo báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa tại Báo cáo số 64/BC- UBND ngày 15/3/2023, tại thời điểm kiểm tra ngày 12/3/2021, Công ty đã tiến hành xây dựng các hạng mục có diện tích sai khác với diện tích được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm rau, quả an toàn tập trung nhưng diện tích trồng rau, quả Công ty chưa thực hiện; diện tích trồng cây ăn trái, công ty có trồng nhưng số lượng không nhiều. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng thêm các công trình như: nhà điều hành, ao chứa nước, hầm biogas, chuồng bò, hệ thống tưới tự động và trồng thêm các loại cây: dầu rái, sao đen, cau tiến vua, dó bầu (không có trong Quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Trước đó, ngày 7/2/2023, Đoàn kiểm tra UBND huyện Tư Nghĩa quan sát từ bên ngoài (do Công ty TNHH MTV Thiên Sơn không mở cửa được do Công ty TNHH MTV Thiên Sơn đang tranh chấp với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi) thấy có nhà điều hành, một số cây ăn trái, cây cảnh quang, phần lớn diện tích bỏ hoang, cây cỏ bụi mọc um tùm, Công ty không thực hiện đúng theo mục đích chính của dự án là sản xuất rau, quả an toàn.

Theo kết quả kiểm tra hiện trạng dự án ngày 7/4/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, nhận thấy Công ty chưa triển khai hoàn thành các hạng mục công trình và hoạt động theo đúng mục tiêu, quy mô dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cho thuê đất.

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (tại các Công văn số 729/SKHĐT-KTĐN ngày 20/4/2023, số 1002/SKHĐT-KTĐN ngày 31/5/2023), Công ty được UBND tỉnh cho thuê đất, nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng đúng với dự án đầu tư được duyệt và không thực hiện đúng nội dung kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp theo đó, Công ty cam kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thành dự án chậm nhất ngày 31/12/2022, tuy nhiên đến nay, Công ty thực hiện không đúng các nội dung đã cam kết. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi nhận thấy Công ty TNHH MTV Thiên Sơn không đảm bảo khả năng thực hiện dự án này, đồng thời vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.

Tại buổi làm việc do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 6/3/2023, đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất hướng xử lý đối với các dự án vi phạm mà đã giao đất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước. Do đó, cuộc họp thống nhất đối với các dự án đã được Nhà nước cho thuê đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm về đất đai, thu hồi đất đã cho doanh nghiệp thuê, sau đó tiến đến việc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai và tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đã cho Công ty thuê (nếu đủ điều kiện) theo quy định của pháp luật đất đai và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 4 Mục II Thông báo số 190/TB-UBND ngày 19/4/2023. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh việc chấm dứt hoạt động dự án này.

Qua tổng hợp ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy, Công ty TNHH MTV Thiên Sơn không thực hiện đúng tiến độ theo chủ trương đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 và Công văn số 5621/UBND-NNTN ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh đối với dự án Trang trại sản xuất Rau – Quả an toàn tại xã Nghĩa Thuận (dự án đã chậm trễ hơn 4 năm so với chủ trương được duyệt).

Công ty TNHH MTV Thiên Sơn không thực hiện nội dung theo Kết luận thanh tra số 5555/KL-STNMT ngày 28/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: theo kết luận thanh tra đề nghị Công ty khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thành hạng mục nhà lưới để trồng rau, tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa hoàn thành nội dung theo kết luận thanh tra.

Công ty TNHH MTV Thiên Sơn không thực hiện đúng như nội dung đã cam kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi kiểm tra thực tế ngày 8/3/2022 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 988/SNNPTNT-VP ngày 01/4/2022 về giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2021 báo cáo UBND tỉnh (cụ thể: Công ty cam kết sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để đưa toàn bộ diện tích trên vào sản xuất rau theo đúng cam kết với UBND tỉnh, đến ngày 31/12/2022 sẽ sử dụng hết toàn bộ diện tích trên vào sản xuất, nếu đến thời hạn trên Công ty không thực hiện sẽ chấp hành mọi quyết định xử lý theo quy định của pháp luật).

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi nhận thấy Công ty TNHH MTV Thiên Sơn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật đất đai, vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cho biết, theo nội dung báo cáo của Công ty TNHH MTV Thiên Sơn tại báo cáo ngày 10/7/2023 thì trong quá trình đầu tư sản xuất, Công ty TNHH MTV Thiên Sơn hợp tác với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 06/2018/HĐHTĐT ngày 3/8/2018, theo đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi góp vốn bằng tiền và chịu trách nhiệm trực tiếp sử dụng toàn bộ diện tích đất để sản xuất theo dự án Trang trại sản xuất rau, quả an toàn trong thời hạn 20 năm. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh mâu thuẫn giữa 2 Công ty. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thiên Sơn đã khởi kiện ra Toà án nhân dân TP. Quảng Ngãi để yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng hợp tác đầu tư.

Nhà sở hữu nhà nước biến thành nơi kinh doanh tại Quảng Ngãi: Hơn 2 thập kỷ xử lý không xong
Nhà thuộc sở hữu nhà nước ở Quảng Ngãi biến thành nơi để ở và kinh doanh. Dù tốn kém khá nhiều thời gian họp hành, lấy ý kiến các bên liên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư