Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 06:23:08
Được điều chỉnh hợp đồng trọn gói trong trường hợp nào?
Anh Ngọc - 07/12/2019 07:26
 
Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký và trường hợp bất khả kháng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Văn Nam (thành phố Hà Nội đặt câu hỏi như sau): Tôi làm việc tại Ban quản lý dự án. Đơn vị tôi có một hợp đồng trọn gói thi công hệ thống thoát nước thải. Trong tiên lượng mời thầu hạng mục cống thoát nước thải là ống cống bê tông cốt thép D300. Do vậy trong hợp đồng hạng mục cống nước thải cũng được ghi là: Ống cống bê tông cốt thép D300.

Tuy nhiên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (phát hành cùng hồ sơ mời thầu) hạng mục cống thoát nước thải lại ghi là: Ống nhựa UPVC CLASS nối gioăng cao su.

Thực tế thi công trên công trường, nhà thầu đã thi công là ống nhựa UPVC CLASS nối gioăng cao su.

Đề nghị được hướng dẫn thủ tục thanh toán cho hạng mục cống thoát nước nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì: “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì: “Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng do các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự quy định tại khoản 2 điều này”.

Các bên căn cứ quy định nêu trên đánh giá thứ tự ưu tiên của các tài liệu kèm theo hợp đồng để thực hiện việc thanh toán cho phù hợp và đúng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên đối với sự sai khác giữa hồ sơ mời thầu, hợp đồng đã ký kết với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Thanh toán hợp đồng trọn gói thấp hơn giá ghi trong hợp đồng
Theo quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư