Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 14:04:26
Được nêu yêu cầu về xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu?
Anh Ngọc - 25/11/2019 07:18
 
Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Độc giả Nguyễn Tuấn (tỉnh Kiên Giang đặt câu hỏi như sau): Đơn vị tôi được giao quản lý 1 công trình cải tạo hệ thống điện (chủ yếu thay đèn). Trong bản vẽ thiết kế thi công có nêu nước sản xuất chip led và kích thước giống như một loại đèn hiện có trên thị trường (có công bố trong đơn giá Sở Xây dựng).
Tôi muốn hỏi, như vậy có vi phạm Luật Đấu thầu không?
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều này, hồ sơ mời thầu không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Dùng chứng thư số của đơn vị khác để mời thầu
Việc bên mời thầu sử dụng chứng thư số của đơn vị khác để mời thầu dẫn đến tên bên mời thầu trong E-TBMT khác với tên bên mời thầu trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư