Được phép chỉ định thầu mua sắm tài sản công với giá trị không quá 100 triệu đồng?
Với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được hay không?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Xuân Tài - tỉnh Quảng Bình đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi là cơ quan Trung ương đóng tại địa phương. Hiện nay, cơ quan đang thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa bằng nguồn kinh phí sửa chữa theo định mức phí nhập, xuất hàng hóa dự trữ quốc gia. Vậy, các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu xây lắp có giá không quá 1 tỷ đồng đối với thuộc dự án đầu tư phát triển; gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp chỉ định thầu và được chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2 Điều 56 của Nghị định này.

Đối với trường hợp của ông Tài, nếu gói thầu là cải tạo, sửa chữa thuộc dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan có giá không quá 100 triệu đồng thì thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...