Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 16:09:55
Được phép điều chỉnh công việc trong hợp đồng trọn gói đã ký kết?
Anh Ngọc - 09/02/2019 07:09
 
Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Độc giả Đỗ Xuân Thiết (tỉnh Thái Nguyên) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi trúng thầu 1 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (chào hàng cạnh tranh), hợp đồng trọn gói. Công trình được Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư muốn thay đổi một số công việc trong hợp đồng như thay vật liệu ốp lát từ đá Granite tự nhiên sang đá Granite nhân tạo, bổ sung một số khối lượng công việc dự toán tính thiếu và giảm khối lượng một số công việc khác, không làm thay đổi kết cấu công trình.

Đơn vị thi công cùng chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế đã nghiệm thu phần khối lượng điều chỉnh bổ sung và lập thành dự toán phần điều chỉnh bổ sung với giá trị không làm tăng giá gói thầu ban đầu đã ký kết.

Tôi xin hỏi, nếu bổ sung tăng giảm không làm vượt quá giá trị gói thầu đã ký thì thực hiện như thế nào? Việc lập dự toán điều chỉnh bổ sung có cần thẩm định qua Sở Xây dựng trước khi chủ đầu tư phê duyệt lại giá gói thầu không, hay chỉ cần đơn vị tư vấn lập dự toán xong là chủ đầu tư phê duyệt lại giá gói thầu luôn?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thực hiện theo Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phát sinh với công trình theo hình thức hợp đồng trọn gói được xử lý ra sao?
Theo quy định, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư