Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 10:57:07
EVN đấu giá thoái vốn tại EVN Finance
Chí Tín - 16/08/2019 07:11
 
Ngày 23/8 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance).
EVN Finance được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng
EVN Finance được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng

Số lượng cổ phần thoái vốn là 18.750.000 cổ phần (187,5 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 7,5% vốn điều lệ tại EVN Finance với mức giá khởi điểm 13.480 đồng/cổ phần.

EVN Finance được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng.

Nhiệm vụ chính của EVN Finance là quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phảm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị ngành điện và các đơn vị thuộc thành phần kinh tế khác.

Năm 2010, EVN Finance khai trương hoạt động 2 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Vốn điều lệ hiện nay của EVN Finance là 2.500 tỷ đồng, công ty chưa tăng vốn điều lệ lần nào.

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của EVN Finance là huy động vốn, mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ,  hoạt động tín dụng.

Hiện tại, EVN Finance quản lý và sử dụng 1 khu đất có tổng diện tích 631 m2 tại TP Đà Nẵng.

Cổ phiếu EVF của EVN Finance được giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu tại ngày 15/8/2019 là 6.900 đồng/CP.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

19.341

20.057

3,7

Vốn chủ sở hữu

3.037

3.231

6,41

Tổng doanh thu

1.530

1.277

-16,54

Lợi nhuận sau thuế

180

203

12,83

LNST/Vốn CSH (%)

5,99

6,49

-

LNST/Tổng tài sản (%)

0,92

1,03

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

6

9

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2017, 2018 của công ty

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

% tăng giảm

Doanh thu

1.641

28,5

Lợi nhuận trước thuế

280

10,35

Cổ tức (%)

9

0

Nguồn: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

HNX đưa Hợp đồng tương lai trái phiếu vào giao dịch
Ngày 4/7/2019, tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư