Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 13:49:54
Gần 6,4 triệu hộ dân được hưởng tín dụng chính sách xã hội
Hà An - 14/03/2022 20:33
 
Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,7% tổng dư nợ.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ quý IV/2021 của ngân hàng này

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ quý IV/2021 vào ngày 4/3/2022, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhấn mạnh, trong năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại trên diện rộng với biến chủng mới, mạnh hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tiên quyết là phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, đồng hành với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, NHCSXH đã triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến địa phương, tuân thủ theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành chức năng. Bên cạnh đó, cán bộ trong toàn hệ thống NHCSXH đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 256.324 tỷ đồng, tăng 22.779 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 247.970 tỷ đồng, tăng 21.773 tỷ đồng (+9,6%) so với cuối năm 2020, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 209.875 tỷ đồng, tăng 15.527 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19; các đơn vị trong toàn hệ thống giải ngân cho 2.474 lượt người sử dụng lao động với số tiền là 2.316 tỷ đồng để trả lương cho 603.050 lượt người lao động. Trong năm 2021, tổng doanh số cho vay đạt 80.211 tỷ đồng, tăng 4.386 tỷ đồng so với năm 2020, với trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% tổng dư nợ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành, cán bộ NHCSXH đã góp phần đem lại những kết quả tích cực trong thời gian qua. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, NHCSXH tiếp tục tập trung triển khai ngay nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các giải pháp nhằm triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi và thực hiện hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch HĐQT yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới. Tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu về vốn của các đối tượng thụ hưởng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao và đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 126/NQCP ngày 8/10/2021 và Quyết định số23/2021/QĐ-TTg.

Tín dụng chính sách xã hội tăng 6,3% trong 6 tháng đầu năm
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến với 63 chi nhánh nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư