Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 18:17:17
Tín dụng chính sách xã hội tăng 6,3% trong 6 tháng đầu năm
Quỳnh Lê - 07/07/2021 20:34
 
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến với 63 chi nhánh nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.
Ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Phát biểu tại buổi họp giao ban, ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngành ngân hàng, HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống “lao động giỏi, lao động an toàn” trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 247.340 tỷ đồng, tăng 13.914 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 23.467 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng nguồn vốn, tăng 3.152 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2021.

Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 48.217 tỷ đồng, với gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến hết tháng 6/2021, tổng dư nợ đạt 240.518 tỷ đồng, tăng 14.321 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 206.386 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2020, hoàn thành 77% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Riêng trong 6 tháng đầu năm, có gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho gần 249.000 lao động, trong đó 1.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 16.000 lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 879.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 3.600 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tích cực tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới; trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ, thủ tục quy định, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; đặc biệt tập trung triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra ở các địa phương, những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất - kinh doanh.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc chăm lo, đảm bảo đời sống để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn hệ thống.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 247.340 tỷ đồng, tăng 13.914 tỷ đồng so với năm 2020.
Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo hoạt động thông suốt trong mùa dịch
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư