Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 25 tháng 06 năm 2024,
Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Như Chính - 09/07/2016 13:23
 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cụ thể, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2016 là 211,422 tỷ đồng. Dự án khởi công mới năm 2016 với vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước là 584,739 tỷ đồng gồm: Trường Đại học Sự phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của từng dự án.

Bên cạnh đó, chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 cho từng dự án theo quy định và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2016; thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân theo quy định.

Ban hành Nghị định Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ - CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư