Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 18:18:01
Giấy phép hoạt động của NCB được sửa đổi vốn điều lệ thành hơn 4.100 tỷ đồng
Như Loan - 14/12/2019 10:30
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB).

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Khoản C Điều 1 Quyết định số 253/QĐ-NH5 ngày 18/9/1995 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

"Vốn điều lệ: 4.101.555.870.000 đồng (Bốn nghìn một trăm linh một tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)".

Ngân hàng TMCP Quốc Dân có trách nhiệm thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Quyết định số 253/QĐ-NH5 ngày 18/9/1995 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Được biết NCB đã tiến hành tăng vốn từ tháng 6 năm nay, từ mức 3.010 tỷ đồng lên hơn 4.100 tỷ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên với kết quả hơn 90% lượng cổ phiếu phát hành được cán bộ nhân viên ngân hàng mua.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này được NCB dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng; hiện đại hóa công nghệ thông tin; phát triển ngân hàng số (Digital Banking); đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ; mở rộng mạng lưới cũng như tăng cường quản trị rủi ro – quản trị điều hành.

NCB ra mắt trợ lý ảo NIRA chăm sóc khách hàng 24/7
Nhằm mang cho tới khách hàng những trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt nhất: nhanh chóng, an toàn, thuận tiện, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư