Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có cần bảo đảm dự thầu?
Anh Ngọc - 22/09/2021 07:24
 
Nhà thầu tư vấn có phải nộp bảo đảm dự thầu khi tham dự thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Độc giả Phạm Trung Thành (TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi như sau: Công ty A có 1 gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Do tính chất quan trọng của công trình nên đơn vị đã cho đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn này và kèm theo điều kiện nhà thầu tư vấn phải nộp bảo đảm dự thầu khi tham dự thầu.

Tôi xin hỏi, công ty A đưa ra điều kiện như vậy có sai không? Có trái với Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp.

Theo đó, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu thì không yêu cầu nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định nêu trên.

Việc yêu cầu nhà thầu tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu là không phù hợp Luật Đấu thầu.

Được chỉ định thầu rút gọn với gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng?
Những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng, những gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư