Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
Góp phần thúc đẩy kinh tế Hải Phòng phát triển mạnh
Thanh Sơn - 26/12/2020 15:38
 
Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã “xây dựng kế hoạch đầu tư sát thực, góp phần thúc đẩy kinh tế Hải Phòng phát triển mạnh”.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng về những kết quả mà đơn vị này đạt được trong năm 2020.

.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Thưa ông, có thể khẳng định Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình trong năm 2020?

Có thể khẳng định như vậy. Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND TP. Hải Phòng tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Sở cũng đóng vai trò tích cực trong triển khai chủ đề hàng năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của Thành phố; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã chủ trì thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt nhiều quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của Thành phố; kịp thời đề xuất, hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và tham mưu việc thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chính sách thu hút đầu tư, chăm lo đời sống dân sinh... đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng có hiệu quả. Sở cũng đã tích cực đề xuất với Thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển để gia tăng nội lực của nền kinh tế, xây dựng nguồn thu nội địa mới, bên cạnh đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài.

Đâu là những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra trong chặng đường đã qua?

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã đánh giá đúng lợi thế so sánh của địa phương, làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Thành phố, tổ chức thức hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình. Thực hiện chủ trương “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, thực hiện cơ chế hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa liên thông hiện đại”, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã tận dụng tốt sự phối hợp liên ngành, tận dụng tối đa nguồn lực Trung ương, địa phương để đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất trên các lĩnh vực hạ tầng, đô thị, giao thông..., tăng cường hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư…

Chuẩn bị bước vào năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng xác định những nhiệm vụ nào là trọng tâm và đột phá, thưa ông?

Năm 2021, sau 5 năm liên tục thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, TP. Hải Phòng chọn chủ đề mới là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới là tham mưu, đề xuất để tổ chức triển khai thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Từ đó, xây dựng Sở trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu trong công tác tham mưu lãnh đạo Thành phố, là đối tác thành công của cộng đồng doanh nghiệp; luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc, đi đầu trong cải cách hành chính.

Các khâu đột phá được Sở tập trung trong năm 2021 là tiếp tục công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng đăng ký kinh doanh và quản trị vốn đầu tư công. Huy động tối đa nguồn lực đầu tư vào Thành phố, trong đó chú trọng các nguồn vốn tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phấn đấu thu hút vốn FDI từ 2,5 đến 3 tỷ USD/năm.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là thu hút nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204.000 tỷ đồng.

Hải Phòng đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi hơn 5.300 tỷ đồng
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi với tổng vốn hơn 5.300 tỷ đồng,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư