Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội: 163 dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán
Hạnh Nguyên - 19/02/2023 08:01
 
Đến ngày 31/12/2022 có 163 dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán; trong đó, có 74 dự án do vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 411/UBND-KTTH về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2022, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2022 là 1.984 dự án, với giá trị quyết toán được phê duyệt là 20.449 tỷ đồng. 

Trong đó, vốn ngân sách do cấp thành phố quản lý là 90 dự án, với giá trị quyết toán được duyệt là 6.416,9 tỷ đồng; vốn ngân sách do cấp huyện quản lý là 1.894 dự án, với tổng số vốn đầu tư được duyệt quyết toán là 14.032,1 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán, thành phố đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 174,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,85% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

Tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán tại thời điểm 31/12/2022 là 163 dự án. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 74 dự án; vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 89 dự án.

UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố về đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành. 

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ của Chính phủ. 

Đồng thời, thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự hoàn thành (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm nộp hồ sơ quyết toán); xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Thành phố yêu cầu thực hiện xử phạt theo đúng quy tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28-1-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư