Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 02 năm 2024,
Hà Nội bổ sung gần 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách cho 175 dự án
Thu Trang - 09/04/2019 12:21
 
HĐND thành phố chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của 38 dự án.
Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XV
Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XV

Sáng 9/4, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tỷ lệ tán thành đạt 92,16%.

Theo đó, HĐND thành phố chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của 38 dự án.

Trước đó, tại Tờ trình của UBND thành phố, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố XV cuối năm 2018, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 của Hà Nội với tổng mức vốn là 29.019,5 tỷ đồng.

Đến nay, tiếp tục có những dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn khởi công mới theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình rà soát, còn một số dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang, cần được bố trí vốn để tiếp tục hoàn thành, ông Quyền thông tin. 

Do đó, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 175 dự án và bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội điều chỉnh giảm vốn 9 dự án với mức vốn giảm 1.494 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 29 dự án với tổng mức vốn tăng 713,3 tỷ đồng; Bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn giải phóng mặt bằng 1.000 tỷ đồng...

Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 3.464,5 tỷ đồng, được cân đối nguồn vốn như sau: Phân bổ 1.492 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung; phân bổ 13 tỷ đồng cho 1 dự án từ nguồn vốn tài trợ của Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp vào ngân sách thành phố; phân bổ số kinh phí còn lại (1.959,5 tỷ đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách thành phố năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 chưa sử dụng).

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ hơn 29.019 tỷ đồng lên hơn 30.992 tỷ đồng, tăng thêm 1.972,5 tỷ đồng; số dự án được bố trí vốn tăng từ 328 dự án lên thành 490 dự án, tăng thêm 162 dự án.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP đã tiến hành kiện toàn hai chức danh Trưởng Ban và kiện toàn 2 chức danh Phó Trưởng Ban Đô thị và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách do việc điều động luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ trước đó. 

 Đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (Ảnh: KTĐT)
Đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (Ảnh: KTĐT)

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Kinh tế ngân sách với bà Phạm Thị Thanh Mai; Trưởng ban Văn hoá xã hội với ông Trần Thế Cương; Phó ban Đô thị với ông Vũ Ngọc Anh. Sau đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các trưởng, phó ban chuyên trách các Ban HĐND TP.

Kết quả, Phó ban Kinh tế ngân sách Hồ Vân Nga được bầu làm Trưởng ban Kinh tế ngân sách; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Trưởng ban Văn hoá xã hội; Phó ban Đô thị Vũ Ngọc Anh được bầu làm Phó ban Kinh tế ngân sách; Uỷ viên chuyên trách Ban Pháp chế Hoàng Thị Thuý Hằng được bầu làm Phó ban Đô thị.

Xác định nguồn vốn đầu tư có thuộc vốn ngân sách hay không
Ông Nguyễn Thanh Bình - Tỉnh Gia Lai đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động công ích, có nhiệm vụ quản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư