Hà Nội cần đầu tư cải tạo 209 điếm canh đê trước mùa mưa bão 2019
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có báo cáo đánh giá hiện trạng các điếm canh đê trên các tuyến đê thuộc địa bàn Thành phố quản lý. Theo đó, Thành phố hiện có 209 điếm cần được khắc phục, sửa chữa, hoặc đầu tư xây dựng mới trước mùa mưa bão năm 2019.
Một điếm canh đê trên địa bàn huyện Hoài Đức
Một điếm canh đê trên địa bàn huyện Hoài Đức bị hư hỏng

Thống kê cho thấy, toàn Thành phố hiện có 366 điếm canh đê, gồm có 339 điếm từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, có 27 điếm dưới cấp 3.

 Trong số 366 điếm canh đê, có 157 điếm hiện đáp ứng được yêu cầu thường trực trên đê, còn lại 209 điếm có một số bị hư hỏng nhỏ cần được khắc phục, sửa chữa; một số bị xuống cấp, cũng như vị trí không phù hợp với hiện trạng đê.

Qua đánh giá cho thấy, các điếm canh không phù hợp do xuống cấp, điếm sát mặt đê không đảm bảo an toàn giao thông, cũng như vị trí không phù hợp với hệ thống đê điều cần dịch chuyển vị trí, hoặc quan tâm đầu tư xây dựng mới.

Ngoài ra, có 3 điếm không sử dụng đề xuất phá bỏ gồm: 1 điếm trên tuyến đê tả Hồng, tại K54+250, huyện Đông Anh; trên tuyến đê tả Đáy có 2 điếm tại K40+650 đê tả Đáy, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai và tại K65+168 thuộc địa bàn thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bố trí cho TP. Hà Nội gần 133,7 triệu đồng thực hiện vẽ biển hiệu, tranh cổ động tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai trên 11 điếm canh đê, trên các tuyến đê. Kế hoạch năm 2019, tiếp tục hỗ trợ thực hiện vẽ biển hiệu, tranh cổ động tuyên truyền về pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai tại 25 điếm.
Thanh Nga

Bình luận của bạn về bài viết...