Hà Nội triển khai hỗ trợ phát triển các ngành nghề công nghiệp nông thôn
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong năm 2019, Sở này sẽ tổ chức lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.300 lao động nông thôn, đồng thời, hỗ trợ 14 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố có dự án đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất.

Sở Công Thương Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch đào tạo nghề, truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho các lao động nông thôn và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở ngành nghề công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Hà Nội sẽ hộ troowc 14 doanh nghiệp có Dự án đầu tư thiết bị hiện đại vào sản xuất
Hà Nội sẽ hộ trợ 14 doanh nghiệpdự án đầu tư thiết bị hiện đại vào sản xuất

Theo đó, Sở Công Thương đã tiến hành khảo sát, xây dựng và triển khai các chương trình khuyến công vào 6 tháng cuối năm 2019 gồm: Tổ chức 38 lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.300 lao động nông thôn; hỗ trợ 14 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố có dự án đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất.

Đơn vị này cũng sẽ tổ chức 15 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp marketing, thiết kế mẫu sản phẩm cho khoảng 1.500 chủ cán bộ quản lý tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, trên cơ sở hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề, Sở Công Thương sẽ cùng với các huyện: Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thường Tín, Đông Anh, Ba Vì thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu làng nghề theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục thông tin, mời doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề Hà Nội tham gia các hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố để hỗ trợ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn đến người tiêu dùng cả nước.

Thanh Nga

Bình luận của bạn về bài viết...