Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 10 năm 2021, 01:34:44
Hà Nội coi nêu gương của cán bộ chủ chốt là điểm nhấn nhiệm kỳ mới
Song An - 27/01/2021 14:31
 
Lãnh đạo Hà Nội khẳng định, Hà Nội không tự mãn, luôn trăn trở về những việc chưa làm được, những yếu kém, khuyết điểm trong nhiều lĩnh vực.
.
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham luận tại Đại hội XIII

Sự nêu gương của cán bộ chủ chốt được xem là điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo tham luận của ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1.

Tham luận có chủ đề “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế”.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Phong nhấn mạnh, mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số, nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Nhưng, ông Phong khẳng định, Hà Nội không tự mãn, luôn trăn trở về những việc chưa làm được, những yếu kém, khuyết điểm trong nhiều lĩnh vực.

Tham luận nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa Thủ đô, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Thông minh - Hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Để thực hiện thành công những mục tiêu trên, ông Phong cho biết Đảng bộ thành phố Hà Nội đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc mà trước hết là Hà Nội cần phải đổi mới tư duy trong phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị, trung thành, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong tham luận, vị lãnh đạo Hà Nội cũng nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên: “Nói lãnh đạo mà không gương mẫu thì lãnh đạo làm sao được?”.

Xác định nêu gương là một trong những khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng này ngay từ Chủ đề của Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Phong cho biết.

Vẫn theo lãnh đạo Hà Nội, cùng với công tác nêu gương, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt được xem là điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025... Đảng bộ thành phố Hà Nội còn xác định văn hóa và con người phải thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Nhân sự Đại hội XIII: Trung ương chuẩn bị rất kỹ các trường hợp đặc biệt
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hầu A Lềnh trao đổi về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư