Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 18:34:14
Hà Nội dành gần 9.000 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo
Thanh Nga - 04/04/2020 20:39
 
Tính đến đầu năm 2020, ngân sách TP. Hà Nội đã bố trí gần 9.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo. Trong đó, đã bố trí gần 5.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho người nghèo, đầu tư 1.050 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã dân tộc, miền núi…

Theo UBND TP. Hà Nội, tính đến đầu năm 2020, Thành phố đã chi trên 2.900 tỷ đồng thành phố ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay các chương trình: Giải quyết việc làm, vay sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vay xây dựng nhà ở, xây dựng nông thôn mới...

Hà Nội bổ sung các nguồn vốn vay  giải quyết việc làm, vay hỗ trợ sản xuất, vay xuất khẩu lao động...
Hà Nội bổ sung các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, vay hỗ trợ sản xuất, vay xuất khẩu lao động...

Thành phố cũng đã bố trí gần 5.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho người nghèo, hộ nghèo, trong đó chi 683,1 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; 4.000 tỷ đồng chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng; gần 98 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện; trên 33 tỷ đồng miễn, giảm học phí cho học sinh có cha mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và nhiều nội dung khác.

Bên cạnh đó, qua rà soát, tính đến đầu năm 2020, thành phố đầu tư 1.050 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã dân tộc, miền núi.

Ngoài nguồn ngân sách, năm 2018 UBND thành phố vận động các doanh nghiệp hỗ trợ trên 50 tỷ đồng để xây, sửa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã vận động được trên 21 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; cấp huyện và cấp xã vận động được 164,7 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo.

Tính đến nay, thành phố bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đã ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình. Cùng với đó, tăng cường lồng ghép, kết hợp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo.

TP. Hà Nội cũng bổ sung các nguồn vốn vay như vốn vay giải quyết việc làm, vay hỗ trợ sản xuất, vay xuất khẩu lao động..., định mức vay cho mỗi hộ được tăng lên để mở rộng sản xuất, thu hút lao động, tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình…

Theo UBND TP. Hà Nội, Thành phố đã bố trí gần 5.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho người nghèo, hộ nghèo. Trong đó, chi 683,1 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; 4.000 tỷ đồng chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng; gần 98 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện; trên 33 tỷ đồng miễn, giảm học phí cho học sinh có cha mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trên 15 tỷ đồng trợ cấp cho người già yếu, ốm đau không có khả năng lao động thoát nghèo; trên 26,7 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo cô đơn, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật đặc biệt nặng mà trong hộ không có người còn khả năng lao động; trên 52,3 tỷ đồng quà tết cho hộ nghèo...
Hà Nội đầu tư cải tạo loạt dự án đê điều, thuỷ lợi
UBND TP. Hà Nội vừa cho phép cải tạo, nâng cấp 10 công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng và hỗ trợ đầu tư xây dựng 37 công trình bị ảnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư